Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9464
G-136

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor
+421 2 9014 9597
G-132

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9359
G-333

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 9363
G-339

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
výskumný pracovník
+421 2 9014 2087
G-136

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9226
G-116

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9596
G-129

RNDr. Kamila Hodasová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 2173

doc. RNDr. Roland Karcol, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 2081
G-340

RNDr. Jozef Kordík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9565
G-123

Mgr. Martin Maľa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9362
G-344

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 9220
G-115

Ingeborg Osuská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik
+421 2 9014 9638
G-126

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor
+421 2 9014 9350
G-336

doc. RNDr. René Putiška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9357
G-331

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 9558
+421 2 9014 9651
B1426

Marta Šramelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik
+421 2 9014 9563
G-101

Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 9627
G-134