Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
02/602 96 464
G-136

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9597
02/602 96 597
G-132

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9359
02/602 96 359
G-333

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9363
02/602 96 363
G-339

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2087
02/602 96 464
G-136

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9226
02/602 96 226
G-116

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9596
02/602 96 596
G-129

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2081
02/602 96 358
G-340

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9565
02/602 96 565
G-113

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9362
02/602 96 362
G-344

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9220
02/602 96 220
G-115

Ingeborg Osuská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik, i. n.
+421 2 9014 9638
02/602 96 638
G-126

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9350
02/602 96 350
G-336

Marta Ploščicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik, i. n.
+421 2 9014 9227
02/602 96 227
G-121

RNDr. René Putiška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9357
02/602 96 357
G-331

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9558
+421 2 9014 9651
02/602 96 651
B1426

Marta Šramelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik, i. n.
+421 2 9014 9563
02/602 96 563
G-101

Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9627
02/602 96 627
G-134

Anna Valenteje

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
technik, i. n.
+421 2 9014 9358
02/602 96 358
G-332

Mgr. Martin Zatlakovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2092