Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/04/20 Prednáška Určovanie fosílnych desaťnožcov ako detektívny príbeh.

Slovenská geologická spoločnosť

a Prírodovedecká fakulta UK

Vás pozývajú na prednášku

Kedy: dňa 20.4. 2017 o 14.00 hod.

Kde: Andrusovova učebňa G-245 PríF UK

Prednášajúci: Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Určovanie fosílnych desaťnožcov ako detektívny príbeh.

Desaťnožce, t.j. kraby a raky a im podobná háveď, sú dôležitou súčasťou morských ekosystémov minimálne od mezozoika. Poznanie ich evolúcie však naráža na zásadný problém: fragmentárnosť ich fosílneho záznamu. Paleokarcinológ má pred sebou často iba na pohľad nesúrodé úlomky. Tu sa začína detektívny príbeh s fosílnymi desaťnožcami v hlavnej úlohe...

Kontakt:
Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
hyznyfns.uniba.sk
z Katedry geológie a paleontológie PriF UK

Kliknite sem alebo na obrázok a obrázok sa zväčší