Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/03/22 Prednáška Katedry geológie a paleontológie PriF UK

Kedy: 22.3.2017 o 14:00 hod. Kde: v miestnosti G-245

Katedra geológie a paleontológie PriF UK

a Slovenská geologická spoločnosť

Vás pozývajú na dvojprednášku

Dr. Krisztíny Sebe (University of Pécs)

na témy:

Kvartérna eolická erózia a tektonické deformácie kvartérnych sedimentov v panónskom regióne.

Kedy: dňa 22.3.2017 o 14:00 hod.

Kde: v miestnosti G-245 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Prednášky v anglickom jazyku.

Kliknite sem alebo na obrázok a obrázok sa zväčší