Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. B1-546 +421-2-602 96 430 ladislav.tolmaci(at)uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 +421-2-602 96 442 daniel.gurnak(at)uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. František Križan, PhD. B1-531 +421-2-602 96 622 frantisek.krizan(at)uniba.sk

Sekretariát / Secretariat

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
Alžbeta Janíková B1-543 +421-2-602 96 437 krg@fns.uniba.sk

Pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci / Staff

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc. B1-544 +421-2-60296441 eva.rajcakova(at)uniba.sk
doc. RNDr. František Križan, PhD. B1-531 +421-2-60296622 frantisek.krizan(at)uniba.sk
RNDr. Tibor Blažík, PhD. B1-547 +421-2-60296439 tibor.blazik(at)uniba.sk
RNDr. Karol Kasala, PhD. B1-550 +421-2-60296621 karol.kasala(at)uniba.sk
RNDr. Angelika Švecová, PhD. B1-544 +421-2-60296441 angelika.svecova(at)uniba.sk
RNDr. Katarína Danielová, PhD. B1-531 +421-2-60296622 katarina.danielova(at)uniba.sk
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. B1-550 +421-2-60296621 gabriel.zubriczky(at)uniba.sk
Mgr. Martin Šveda, PhD. B1-541 +421-2-60296438 martin.sveda(at)uniba.sk
Mgr. Rastislav Cákoci B1-547 +421-2-60296439 rastislav.cakoci(at)uniba.sk
Mgr. Michala Sládeková, PhD. B1-551 +421-2-60296443 michala.sladekova(at)uniba.sk
RNDr. Anna Tomáči, PhD. B1-551 +421-2-60296443 anna.tolmaci(at)uniba.sk
Mgr. Kristína Bilková, PhD. B1-541 +421-2-60296438 kristina.bilkova(at)uniba.sk
Mgr. Peter Barlík, PhD. B1-541 +421-2-60296438 peter.barlik(at)uniba.sk
       

Externí spolupracovníci / External co-workers

  Pracovisko/Workplace E-mail
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. GÚ SAV geogira@savba.sk
prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc. GÚ SAV otahel@savba.sk
RNDr. Anton Kasagranda, PhD. MF SR kasagrandaa@gmail.com
RNDr. Vladimír Tóth, PhD. MDV SR katedra@vtoth.sk
Mgr. Peter Barlík, PhD. Market Locator barlikp@gmail.com
Mgr. Kristína Bilková, PhD. GÚ SAV kristina.bilkova@savba.sk

Návod na úpravu kontaktných informácii v Centrálnej databáze osôb

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku