Zamestnanci

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. B1-551 +421-2-602 96 443 tolmaci(at)fns.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 +421-2-602 96 442 gurnak(at)fns.uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. František Križan, PhD. B1-531 +421-2-602 96 622 krizan(at)fns.uniba.sk

Sekretariát / Secretariat

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
Alžbeta Janíková B1-543 +421-2-602 96 437 krg@fns.uniba.sk

Pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci / Staff

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
prof. RNDr. AntonBezák, DrSc. B1-542 +421-2-60296258 bezak(at)fns.uniba.sk
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc. B1-544 +421-2-60296441 rajcakova(at)fns.uniba.sk
doc. RNDr. František Križan, PhD. B1-531 +421-2-60296622 krizan(at)fns.uniba.sk
RNDr. Tibor Blažík, PhD. B1-547 +421-2-60296439 blazik(at)fns.uniba.sk
RNDr. Karol Kasala, PhD. B1-550 +421-2-60296621 kasala(at)fns.uniba.sk
RNDr. Angelika Švecová, PhD. B1-544 +421-2-60296441 asvecova(at)fns.uniba.sk
RNDr. Katarína Danielová, PhD. B1-531 +421-2-60296622 danielova(at)fns.uniba.sk
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. B1-550 +421-2-60296621 zubriczky(at)fns.uniba.sk
Mgr. Martin Šveda, PhD. B1-541 +421-2-60296438 martin.sveda(at)uniba.sk
Mgr. Rastislav Cákoci B1-547 +421-2-60296439 cakoci(at)fns.uniba.sk

Externí spolupracovníci / External co-workers

  Pracovisko/Workplace E-mail
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. GÚ SAV geogira@savba.sk
prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc. GÚ SAV otahel@savba.sk
RNDr. Anton Kasagranda, PhD. MF SR kasagrandaa@gmail.com
RNDr. Vladimír Tóth, PhD. MDV SR katedra@vtoth.sk
Mgr. Peter Barlík, PhD. Market Locator barlikp@gmail.com
Mgr. Kristína Bilková, PhD. GÚ SAV kristina.bilkova@savba.sk
Mgr. Michala Sládeková, PhD. GÚ SAV geogmada@savba.sk
RNDr. Anna Tomáči MAPA Slovakia mydlova@fns.uniba.sk

Návod na úpravu kontaktných informácii

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku