Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. B1-546 +421-2-9014 9430 ladislav.tolmaci(a)uniba.sk.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-551 +421-2-9014 9442 daniel.gurnak(at)uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr.František Križan, PhD. B1-531 +421-2-9014 9622 frantisek.krizan(at)uniba.sk

Sekretariát / Secretariat

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
Alžbeta Janíková B1-543 +421-2-9014 9437 krg@fns.uniba.sk

Pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci / Staff

  Miestnosť/Room Telefón/Phone E-mail
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc. B1-544 +421-2-9014 9441 eva.rajcakova(at)uniba.sk
doc. RNDr. František Križan, PhD. B1-531 +421-2-9014 9622 frantisek.krizan(at)uniba.sk
RNDr. Angelika Švecová, PhD. B1-544 +421-2-9014 9441 angelika.svecova(at)uniba.sk
RNDr. Katarína Danielová, PhD. B1-531 +421-2-9014 9622 katarina.danielova(at)uniba.sk
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. B1-550 +421-2-9014 9621 gabriel.zubriczky(at)uniba.sk
Mgr. Martin Šveda, PhD. B1-541 +421-2-9014 9438 martin.sveda(at)uniba.sk
Mgr. Rastislav Cákoci, PhD. B1-547 +421-2-9014 9439 rastislav.cakoci(at)uniba.sk
Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD. B1-551 +421-2-9014 9438 michala.sladekova(at)uniba.sk
RNDr. Anna Tomáči, PhD. B1-551 +421-2-9014 9443 anna.tolmaci(at)uniba.sk
Mgr. Ján Výbošťok, PhD. B1-541 +421-2-9014 9438 jan.vybostok(at)uniba.sk
Mgr. Roman Najdený, PhD. B1-551 +421-2-9014 9714 roman.najdeny(at)uniba.sk
Mgr. Filip Šandor, PhD. B1-306 +421-2-9014 9714 filip.sandor(at)uniba.sk

Externí spolupracovníci / External co-workers

  Pracovisko/Workplace E-mail
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc. emeritný profesor anton.bezak(at)uniba.sk
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. GÚ SAV geogira(at)savba.sk
prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc. GÚ SAV otahel(at)savba.sk
Mgr. Kristína Bilková, PhD. GÚ SAV kristina.bilkova(at)savba.sk
prof. Ing. Pavol Kita, PhD. EU BA pavol.kita(at)euba.sk
doc. Kvetoslava Matlovičová UNIPO kvetoslava.matlovicova(at)unipo.sk
mgr. Milan Zeman SÚ SAV milan.zeman(at)savba.sk
Mgr. Peter Barlík, PhD. MIRRI SI barlikp(at)gmail.com
Mgr. Petra Hancelová, PhD. KOCRTT petra.hencelova(at)krajzazitkov.sk