Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 430
Miestnosť
B1-546
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Barlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 258
Miestnosť
B1-542
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Bilková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 439
Miestnosť
B1-547
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Cákoci

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (5.dRGG, denný)
Telefón
02/629 64 39
Miestnosť
B1-547
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 622
Miestnosť
B1-531
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Dubovski

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (1.dRGG/x, externý)

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 442
Miestnosť
B1-548
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Hencelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Doktorand (1.dRGG, denný)