Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
technik, i. n.
+421 2 9014 9380
02/602 96 380
CH1-B1-1

doc. RNDr. Branislav Bleha PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9516
02/602 96 516
B1-308

prof. RNDr. Ján Buček CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9310
02/602 96 310
CH1-B1-14

Mgr. Ingrid Bučeková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2089
02/602 96 310
CH1-B1-14

Darina Dzurická

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
technik, i. n.
+421 2 9014 9624
02/602 96 624
CH1-B1-2

Mgr. Roman Fila PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2092
02/602 96 179
CH1-B1-6

doc. Mgr. Marcel Horňák PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9641
02/602 96 641
CH1-B1-3

Mgr. Marcela Káčerová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9169
02/602 96 169
CH1-B1-5
[1] 2 3