Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 526
Room
B1-309A
Publications

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 380
Room
CH1-B1-1

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 516
Room
B1-308
Publications

prof. RNDr. Ján Buček, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 310
Room
CH1-B1-14
Publications

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 310
Room
CH1-B1-14
Publications

Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 239
Room
B1-310
Publications

Darina Dzurická

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 624
Room
CH1-B1-2

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 641
Room
CH1-B1-3
Publications

Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 169
Room
CH1-B1-5
Publications

RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 695
Room
CH1-B1-12
Publications