Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 174
Miestnosť
B2-012
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 574
Miestnosť
B2-317
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 578
Miestnosť
B2-322
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 550
Miestnosť
B2-323
Publikačná činnosť

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 573
Miestnosť
B2-319
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 340
Miestnosť
CH2-132
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 574
Miestnosť
B2317
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 173
Miestnosť
B2-323, B2-338
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 587
Miestnosť
B2-341
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 585
Miestnosť
B2-321
Publikačná činnosť