Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 174
Room
B2-012
Publications

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 574
Room
B2-317
Publications

Mgr. Zuzana Feketeová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 578
Room
B2-322
Publications

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 550
Room
B2-323
Publications

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 573
Room
B2-319
Publications

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 340
Room
CH2-132
Publications

Mgr. Sanja Nosalj, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 173
Room
B2-323, B2-338
Publications

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 587
Room
B2-341
Publications