Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 174
Room
B2-012
Publications

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 574
Room
B2-317
Publications

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 578
Room
B2-322
Publications

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 550
Room
B2-323
Publications

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 573
Room
B2-319
Publications

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 340
Room
CH2-132
Publications

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 574
Room
B2317
Publications

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 173
Room
B2-323, B2-338
Publications

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 587
Room
B2-341
Publications

Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 585
Room
B2-321
Publications