Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor
Telephone
02/602 96 574
Room
B2-317
Publications

Mgr. Zuzana Feketeová, PhD., MSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent
Publications

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent
Telephone
02/602 96 578
Room
B2-322
Publications

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent
Telephone
02/602 96 550
Room
B2-323
Publications

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 573
Room
B2-319
Publications

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 340
Room
CH2-132
Publications

Mgr. Sanja Nosalj, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent k Juráni, Masarovičová
Publications

RNDr. Malvína Reiffers Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent
Telephone
02/602 96 174
Room
B2-012
Publications

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
docent
Telephone
02/602 96 173
Room
B2-323, B2-338
Publications

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor
Telephone
02/602 96 587
Room
B2-341
Publications