2017/12/06 Prednáška "Environmentálna kriminalita"

Celofakultná prednáška

"Environmentálna kriminalita"

dňa 6. decembra o 10,00 hod. v aule B1-301

Organizátor

Katedra krajinnej ekológie PriF UK

spolupráci s Prezídiom policajného zboru

Prednášajúci

plk. Ing. Mário Kern - riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia policajného zboru.

Témy

V rámci prednášky budú vysvetlené nasledujúce tematické okruhy:

  • Čo je to environmentálna kriminalita
  • Ako sa vyšetruje, objasňuje...
  • Aké sú najvážnejšie problémy v SR (pytliactvo? pašeráctvo? týranie zvierat? alebo niečo iné...?)
  • Problematika trestných činov v oblasti rádioaktívnych materiálov
  • Veľa príkladov z policajnej praxe


Prednáška je jedinečnou príležitosťou nielen pre študentov, či doktorandov, ale i pre pracovníkov fakulty dozvedieť sa podstatne viac a najmä aktuálne informácie o problematike, ktorá je neustále živá a nesmierne dôležitá.

Kontakt

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Department of Landscape Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
mlabudafns.uniba.sk


Plagát [.pdf]