2017/06/10 Víkend otvorených parkov a záhrad

10. – 11. jún 2017

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov PriF UK, ale aj všetkých, ktorí sa zaujímajú o plochy zelene v sídlach, ktorí majú záujem získať viac informácií o parkoch a záhradách na podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý bude 10. – 11. júna 2017.

Od roku 2010 sa Prírodovedecká fakulta UK, pracovníci a študenti Katedry krajinnej ekológie aktívne, formou dobrovoľníctva, podieľajú spolu s Národným Trustom n. o. na organizovaní podujatia “Víkend otvorených parkov a záhrad“ (VOPZ). Pomáhajú pri prezentovaní a vyzdvihovaní hodnoty parkov a záhrad Slovenska. Rok 2017 predstavuje už 10. ročník podujatia VOPZ na Slovensku. V programe podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na prehliadku 17 lokalít v Bratislave a 33 mimobratislavských lokalít (viac informácií na: www.vopz.sk).

Víkend otvorených parkov a záhrad (ďalej VOPZ) je kultúrno-vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať návštevníkom hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska. Snahou je zapojiť obyvateľov Slovenska do aktívnej ochrany týchto priestorov, do ich  zveľaďovania a zmysluplného využívania.

Podujatie VOPZ pravidelne organizujeme počas druhého júnového víkendu, kedy sa rozkvitnuté parky a záhrady v našich zemepisných šírkach vedia predstaviť vo svojej plnej kráse. Podujatie má zároveň ambíciu byť festivalom záhradného umenia i kultúry. Myšlienka otvárania a sprístupňovania parkov a záhrad vznikla v Holandsku a vo Veľkej Británii a stáva sa čoraz obľúbenejšou v celej Európe i na iných kontinentoch. Do podujatia sa pravidelne zapájajú súkromné i verejné parky a záhrady.

Ste srdečne vítaní, tešíme sa na vašu účasť.

Eva Pauditšová,  evapaudits.com

Katedra krajinnej ekológie, PriF UK