Prednáška Madagaskar

Ostrov lemurov, chameleónov a baobabov

Kedy:  27.11.2019 streda o 18:00 hod

Kde:  miestnosť Ch1-2

Prednášajúci:  Martin Labuda, Peter Fenďa, Adrián Purkart

Plagát

Plagát [.png]

RNDr. Martin Labuda PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia,
Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent univerzity
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9589
Telefón 02/602 96 589
Miestnosť B2-335
Odkaz http://www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/
Email martin.labudauniba.sk