Jozef BALCERČÍK

English

Na stránke sa pracuje...

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

...

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

...

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

...

Výskum a jeho aplikácia

...