Prednáška v oblasti bioorganickej chémie

Prednáška

prof. Michala Hoceka z UOCHB Praha,
popredného výskumníka v oblasti bioorganickej chémie
a experta na modifikácie nukleových kyselín.

Prednáška sa uskutoční 18.11.2022 o 10:00 h
na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre Amos.

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg

Kontakt na organizátora

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 9208
radovan.sebestauniba.sk