Prednáška Design and synthesis of Strigolactones and Strigolactams derivatives using keteneiminiums as key intermediates

Prednáška

„Design and synthesis of Strigolactones and Strigolactams derivatives using keteneiminiums as key intermediates: Potential application to Crop Enhancement and Crop Protection“

štvrtok 12.12.2019 o 10:00 h v prezentačnom centre Amos

Prednášajúci: Dr. De Mesmaeker
prezident Švajčiarskej chemickej spoločnosti a popredný expert na chémiu vo firme Syngenta

Plagát

Plagát [.jpg]  [.pdf]

Kontakt na organizátorov


Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
radovan.sebestauniba.sk
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
www.radovansebesta.com