Webinár Granty MSCA Postdoctoral Fellowship – ako uspieť?

MSCA postdoktorandi prichádzajúci k nám zo zahraničia

Webinár sa uskutoční 1. júna 2023 v čase 9:30 – 11:30 hod.

Okrem toho, že MSCA schéma umožňuje pobyty našich postdoktorandov na špičkových pracoviskách, MSCA postdoktorandi prichádzajúci k nám zo zahraničia sú významným prínosom pre fakultu a konkrétne pracovisko fakulty.  Stojí za to uchádzať sa o týchto štipendistov, t. j. vyhľadávať ich. Viac sa môžte dozvedieť na tomto on-line stretnutí.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť

*********************************************

From: Zuzana Reptova <zuzana.reptova@cvtisr.sk>
Pozvanka: Granty MSCA PF – ako uspiet
 
Vážený pán prodekan,

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na on-line stretnutie na tému Granty MSCA Postdoctoral Fellowship – ako uspieť?,

ktorý sa uskutoční 1. júna 2023 v čase 9:30 – 11:30 hod.

Budeme Vám vďační za preposlanie pozvánky na podujatie všetkým potenciálnym záujemcom na Vašom pracovisku.

Webinár je určený pre:
1) projektové oddelenia, manažérov výskumu a zástupcov pracovísk, ktoré majú záujem hosťovať výskumníkov cez túto schému,
2) výskumníkov z akejkoľvek oblasti, ktorí sa chcú dozvedieť viac alebo zvažujú prípravu vlastného projektu

Predstavíme príležitosti, pravidlá aj neformálne očakávania výskumno-tréningových mobilitných grantov MSCA PF. Odznejú tiež cenné rady a tipy k praktickým aspektom prípravy a písania projektového návrhu.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať:
https://eraportal.sk/podujatia/granty-msca-pf-ako-uspiet
 
Kontaktná osoba: MSCA NCP, zuzana.reptovacvtisr.sk, tel: +421 917 733 513

Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti aj informáciu o pripravovanom hĺbkovom tréningu pre podávateľov tohto typu projektu, ktorý bude nadväzovať na vyššie uvedený webinár. Tento je plánovaný na plánovaný na 8. júna 2023, uskutoční sa v anglickom jazyku a budeme naň  pracovať s formulármi a časťami projektov ktoré uspeli v minulosti uspeli. Pre viac informácii prosím kontaktujte MSCA NCP.

S prianím príjemného dňa,

ZUZANA REPTOVÁ
 
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa
Európska rada pre výskum
Akcie Marie Curie-Sklodowskej

CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 840 05 Bratislava/ Slovak Republic
Phone: +421 917 733 513
E-mail: zuzana.reptovacvtisr.sk
www.horizont-europa.sk

Možnosť prihlásiť sa na odber noviniek o programe HE