Online seminár problematike v programe Horizont Európa

21. marca 2024 v čase od 13:00 do 14:00 hod. online (Webex)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Národná kancelária Horizontu robí sériu webinárov k projektovej problematike v programe Horizont Európa.

Ten najbližší sa bude venovať téme „Ako si vybrať a čítať tému výzvy na predkladanie projektovej žiadosti“.

Podujatie sa uskutoční online vo štvrtok 21. marca 2024 v čase od 13:00 do 14:00 hod.

Počas neho bude vysvetlené ako si vybrať vhodnú tému pre váš projektový zámer, ako sa orientovať v pracovných programoch, ako pracovať s textom témy pre konzorciálne projekty a na čo sa sústrediť pri písaní žiadosti. Pozvanie prijali aj hostia z radov slovenských žiadateľov s praktickými skúsenosťami so zapojením sa do konzorciálnych projektov Horizont Európa.

Toto podujatie je určené začiatočníkom aj (mierne) pokročilým záujemcom, ktorí už počuli o programe Horizont Európa, ktorí sa už so žiadosťou o grant stretli, ale ešte stále váhajú, či sa zapojiť a kde začať.

Bude prebiehať online (Webex) a v jeho priebehu budete mať možnosť klásť otázky kedykoľvek počas prezentácie, diskusia je otvorená pre každého. Nie je potrebná registrácia, stačí, ak 21. marca 2024 o 13:00 hod. kliknete na odkaz na vysielanie: https://video.nti.sk/join?cejwxoozc2a

S pozdravom / Kind regards,

Mgr. Pavel Lacko
metodik pre medzinárodné projekty

Projektové centrum PriF UK
oddelenie vedecko-výskumných projektov
Prírodovedecká fakulta, B1-318
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 2061
pavel.lackouniba.sk
www.projektovecentrumprifuk.sk