Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi Katedry fyziológie rastlín / The staff and PhD. students of the Department of Plant Physiology

Vedenie Katedry fyziológie rastlín / Management of the Department

Meno a pozícia / Name and position E-mail Telefón / Phone Miestnosť / Room
Vedúci katedry / Head of the Department:      
Mgr. Michal Martinka, PhD. micha.martinka@uniba.sk +421(0)60296455 B2-126
Zástupca vedúceho katedry / Deputy of the Head of the Department:      
doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD. marek.vaculik@uniba.sk +421(0)60296648 B2-120
Tajomníčka katedry / Secretary of the Department:      
Mgr. Renáta Švubová, PhD. renata.svubova@uniba.sk +421(0)60296512 B2-128
Sekretárka katedry / Secretariat of the Department:      
Jarmila Šramková prif.kfr@uniba.sk +421(0)60296647 B2-119

Zamestnanci katedry / Staff of the Department

Vysokoškolskí učitelia / University Teachers E-mail Telefón / Phone Miestnosť / Room
       
Blehová Alžbeta, doc. RNDr. CSc. alzbeta.blehova@uniba.sk +421(0)60296645 B2-113
Bokor Boris, Mgr. PhD. boris.bokor@uniba.sk +421(0)60296200 B2-129
Demko Viktor, Mgr. PhD. viktor.demko@uniba.sk +421(0)60296640 B2-123
Kohanová Jana, RNDr. PhD. jana.kohanova@uniba.sk +421(0)60296512 B2-128
Lukačová Zuzana, RNDr. PhD. zuzana.lukacova@uniba.sk +421(0)60296458 B2-130
Lux Alexander, prof. RNDr. CSc. alexander.lux@uniba.sk +421(0)60296457 B2-118
Martinka Michal, Mgr. PhD. michal.martinka@uniba.sk +421(0)60296455 B2-126
Pavlovič Andrej, doc. PhD. andrej.pavlovic@uniba.sk +421(0)60296640 B2-123
Slováková Ľudmila, doc. RNDr. CSc. ludmila.slovakova@uniba.sk +421(0)60296456 B2-127
Švubová Renáta, Mgr. PhD. renata.svubova@uniba.sk +421(0)60296512 B2-128
Vaculík Marek, doc. RNDr. PhD. marek.vaculik@uniba.sk +421(0)60296648 B2-120
       
Administratívny a technický personál / Administrative and Technical Staff      
Záhradníčka / Gardener:      
Kovariková Jana, Ing. jana.kovarikova@uniba.sk +421(0)60296646 B2-110
Sekretárka / Secretariat:      
Šramková Jarmila jarmila.sramkova@uniba.sk +421(0)60296647 B2-119
Technička / Technician:      
Šulavíková Zuzana zuzana.sulavikova@uniba.sk +421(0)60296511 B2-134

Externí učitelia katedry / External Teachers of the Department

Externí učitelia / External Teachers E-mail Telefón / Phone Inštitúcia / Institution
Baluška František, prof. RNDr. PhD. DrSc. unb15e@uni-bonn.de +49228734761 University of Bonn, DE
Dolan Liam, prof. PhD. liam.dolan@plants.ox.ac.uk +44(0)1865275147 University of Oxford, UK
Henselová Mária, RNDr. CSc. maria.henselova@uniba.sk +421(0)60296644 retired
Kollárová Karin, RNDr. PhD. chemkari@savba.sk +421(0)259410291 Slovak Academy of Sciences, SK
Salaj Ján, doc. RNDr. PhD. DrSc. jan.salaj@savba.sk +421(0)377336659 Slovak Academy of Sciences, SK
Salaj Terézia, RNDr. DrSc. terezia.salaj@savba.sk +421(0)376943325 Slovak Academy of Sciences, SK
White J. Philip, prof. PhD. philip.white@hutton.ac.uk +44(0)3449285428 James Hutton Institute, UK

Doktorandi katedry / PhD students of the Department

Doktorand / PhD Student E-mail Telefón / Phone Miestnosť / Room
Bathóová Monika, Mgr. bathoova2@uniba.sk +421(0)60296455 B2-126
Kaštier Peter, Mgr. kastier1@uniba.sk +421(0)60296200 B2-129
Kostoláni Dominik, Mgr. kostolani6@uniba.sk +421(0)60296200 B2-129
Kováč Ján, Mgr. kovac142@uniba.sk +421(0)60296458 B2-131
Shetty Rajpal, M.Sc. (Agri.) shetty1@uniba.sk +421(0)60296458 B2-131