doc. RNDr. Michal Šujan, PhD. - ESET Science Award 2023

Finalista kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

https://www.esetscienceaward.sk/sk/finalisti/michal-sujan

Doc. RNDr. Michal Šujan, PhD. Pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je odborníkom v oblasti procesov sedimentácie hornín a využitia kozmogénnych nuklidov na určovanie veku v geológii. Vyvíja metódu umožňujúcu stanoviť vek uloženia všadeprítomného ílu, čo predtým nebolo možné.