Preškolenie vodičov

Dňa 11.6.2019 (utorok) o 9,00 hod. sa uskutoční preškolenie vodičov z povolania, vodičov referentských vozidiel, ako aj vodičov súkromných vozidiel používaných na služobné účely.

Pozor zmena: preškolenie sa uskutoční v pavilóne B1/322 miestnosť PLUS (nie v AMOS-e, ako bolo avizované pôvodne).

Vzhľadom k tomu, že preškolenie má platnosť dva roky,  nezúčastňujú sa ho zamestnanci, ktorí ho absolvovali  v roku  2018.

Záujemcovia sa  prihlásia  na > e-mail:  eva.laukovauniba.sk
 
Eva Lauková
Oddelenie prevádzky, referát autodopravy
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15, Bratislava
Miestnosť: G-106B
Telefón: 02/602 96 390
Mobil: 0905 278209
eva.laukova@uniba.sk