2018/04/17 Preškolenie vodičov

Dňa 17.4.2018 (utorok) o 9:00 hod.

v pavilóne B1 - 313 (miestnosť AMOS)

sa uskutoční preškolenie vodičov z povolania, vodičov referentských  vozidiel, ako aj vodičov súkromných vozidiel používaných na služobné účely

Záujemcovia sa môžu sa ešte prihlásiť  na e-mail: eva.laukovauniba.sk

Vzhľadom k tomu, že preškolenie má platnosť dva roky,  nezúčastňujú sa ho zamestnanci, ktorí ho absolvovali v roku 2017.

Kontakt na organizátora

Eva Lauková
eva.laukovauniba.sk
Referát autodopravy
Oddelenie prevádzky