Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/12/14 Prednáška prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantových molekulárnych vied

Pozvánka na prednášku [.pdf]  [.jpg]

prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantových molekulárnych vied
http://www.iaqms.org
Prof. Odile   Eisenstein
(Université de Montpellier, France)

na tému:
Information on reactivity from NMR?
An approach combining solid state NMR and quantum calculations.

Prednáška sa uskutoční dňa 14. 12. 2018 (piatok) o 10:30 hod v prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1.

Prednáška je cielená pre širšiu, tak experimentálne ako aj teoreticky orientovanú chemickú obec.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
poverený vedením LAM (Laboratórium pokročilých materiálov) PriF UK

Príloha: abstrakt prednášky [.pdf]  [.jpg]

Prof. Dr. Jozef Noga
jozef.nogauniba.sk
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
84215 Bratislava, Slovakia

and

Institute of Inorganic Chemistry
Slovak Academy of Sciences
84536 Bratislava, Slovakia

Pozvánka

Pozvánka na prednášku [.pdf]  [.jpg]

Abstrakt

Abstrakt prednášky [.pdf]  [.jpg]