Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vianočné prianie

Prajeme Vám krásne Vianoce

a pohodový výstup do nového roku 2019.

Kolektív chemického ústavu PriF UK

[.jpg]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.

RNDr. Marek Cigáň, PhD.
vedúci Chemického ústavu
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH2-430, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Tel.: 02/602 96 306
marek.ciganuniba.sk