Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/07/02 Seminár "Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXI"

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Chemická sekcia

organizuje odborný seminár pre učiteľov chémie

"Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXI"

Termín konania: 2. júl 2018 (8:45-12:45 hod)

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2

*************

pozvanka.pdf

prihláška.doc

Kontakt

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
Chemický ústav,
PriFUK, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava
alebo elektronicky na adresu
henrieta.stankovicovauniba.sk