Odbory habilitačných konaní a inauguračných konaní

odbory po 1.9.2022:  

odbor HIKosoby zodpovedné za HIK
1.analytická chémia

prof. RNDr. Marián Masár, PhD.
prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.
doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.
doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC

2.anorganická chémia prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.
doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
doc.  Mgr. Olivier Monfort, PhD.  
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
3.biochémia

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.
doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.
doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.
doc.   Mgr. Peter Polčic, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
4.fyzikálna chémia prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
doc.   Ing. Tomáš Bučko, PhD.
doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.
doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
5. jadrová chémia

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
6. organická chémia

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
doc. RNDr. Mária Mečiarová, PhD.
doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
7.biológia

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
prof. RNDr. Helena Bujdáková , CSc.
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD.
doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
8.fyziológia rastlín

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.
doc. Mgr. Michal Martinka, PhD.
doc. RNDr. Viktor Demko, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
9.

fyziológia živočíchov

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
doc. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
10.molekulárna biológia

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
11.geografia

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
prof. RNDr. Ján Buček, CSc.
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
doc. RNDr. František Križan, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
12.geológia

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
prof. Mgr. Peter Koděra, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
13. pedológia

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.
doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.
doc. Mgr. Boris Bokor, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc. 

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
14.

ochrana a využívanie
krajiny

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.
doc. RNDr. Martin Urík, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
15.odborová didaktika

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC
VUPCH    VTC

 

odbory po 1.4.2014 do 31.8.2022:  

 

biológiaanalytická chémia
botanikaanorganická chémia
fyziológia rastlínbiochémia
fyziológia živočíchovfyzikálna chémia
genetikajadrová chémia
mikrobiológia organická chémia
molekulárna biológiateoretická a počitačová chémia
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
zoológia
fyzická geografia a geoekológiaaplikovaná geofyzika
geografiageológia
humánna geografiainžinierská geológia
ložisková geológia
ochrana a využívanie krajinypetrológia
pedológiatektonika
biotechnológieodborová didaktika