Kritériá na získanie titulu docent a profesor

Kritéria platné po 1.9.2022             Kritéria platné platné po 1.4.2014 do 31.8.2022

Rámcové kritéria na UK                      Rámcové kritériá na UK

                                                                Oznam o oprave chyby

                                                                Kritériá PriF UK

 

 

 

Tabuľky kritérií

po 1.9.2022                                                                   po 1.4.2014 do 31.8.2022

Habilitačné a vymenúvacie konanie                    Habilitačné konanie: 

analytická chémia                                                        Tab_Kriterii_Doc_Biologia

anorganická chémia                                                    Tab_kriterii_Doc_Didaktika

biochémia                                                                     Tab_kriterii_Doc_Enviro

biológia                                                                          Tab_Kriterii_Doc_Geografia

fyzikálna chémia                                                          Tab_Kriterii_Doc_Geologia

fyziológia rastlín                                                           Tab_Kriterii_Doc_Chemia

fyziológia živočíchov                                                    Vymenúvacie konanie:

geografia                                                                       Tab_Kriterii_Prof_Biologia

geológia                                                                         Tab_kriterii_Prof_Didaktika

jadrová chémia                                                             Tab_kriterii_Prof_Enviro

molekulárna biológia                                                   Tab_Kriterii_Prof_Geografia

odborová didaktika                                                      Tab_Kriterii_Prof_Geologia

ochrana a využívanie krajiny                                      Tab_Kriterii_Prof_Chemia

organická chémia 

pedológia