Kritériá na získanie titulu docent a profesor

Kritéria platné po 1.9.2022             Kritéria platné platné po 1.4.2014 do 31.8.2022

Rámcové kritéria na UK                      Rámcové kritériá na UK

                                                                Oznam o oprave chyby

                                                                Kritériá PriF UK

 

 

 

Tabuľky kritérií

po 1.9.2022                                                                                                 po 1.4.2014 do 31.8.2022

Habilitačné a vymenúvacie konanie                                                   Habilitačné konanie:

                                                                                                                                         
                                                   tabuľky v doc. súbore                                                    pre odbory HIK patriace do študijných odborov:
analytická chémia                      [doc.]  [prof.]                                              Biológia

anorganická chémia                  [doc.]  [prof.]                                              Didaktika

biochémia                                   [doc.]  [prof.]                                              Ekológia a environmentalistika

biológia                                        [doc.]  [prof.]                                              Geografia

fyzikálna chémia                        [doc.]  [prof.]                                               Geológia

fyziológia rastlín                         [doc.]  [prof.]                                               Chémia

fyziológia živočíchov                  [doc.]  [prof.]                                           Vymenúvacie konanie:

geografia                                     [doc.]  [prof.]                                               Biologia

geológia                                       [doc.]  [prof.]                                               Didaktika

jadrová chémia                           [doc.]  [prof.]                                               Ekológia a environmentalistika

molekulárna biológia                 [doc.]  [prof.]                                               Geografia

odborová didaktika                    [doc.]  [prof.]                                               Geológia

ochrana a využívanie krajiny     [doc.]  [prof.]                                               Chemia

organická chémia                        [doc.]  [prof.]

pedológia                                      [doc.]  [prof.]