Projekt "TERÉNNE VYUČOVANIE GEOVIED..."

Názov

Terénne vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov

Finančne podporuje

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA), Bratislava 

Evidenčné číslo

KEGA č. 003UK-4/2017

Vedúci

RNDr. Ivan Ružek, PhD.  kontakt

Doba riešenia

2017 až 2019

WWW

fns.uniba.sk/TerenneVyucovanie

Kľúčové slová

Celoživotné vzdelávanie; geovedy; informačno-komunikačné technológie; multimédiá; terénne exkurzie.


Stránka Náučné chodníky na Slovensku

Jedným zo splnených cieľov projektu je vytvorenie stránky o náučných chodníkoch na Slovensku, určenej učiteľskej ale i širokej verejnosti. I po skončení projektu sa databáza náučných chodníkov neustále dopĺňa a aktualizuje

Náučné chodníky na Slovensku [online]. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ©RRRR [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://naucnechodniky.eu


CERTIFIKÁT 

Certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o excelentnom splnení cieľov projektu >