Ocenenie novej odrody pšenice dvojzrnovej

Na zasadnutí Štátnej odrodovej komisie v júli 2017 bolo vydané rozhodnutie o registrácii prvej slovenskej odrody pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank). Odroda dostala názov Zirnitra. Jej spoluautorom je aj doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc. z Katedry genetiky PriF UK. Pšenica dvojzrnová je tetraploid, na rozdiel od najrozšírenejšej pšenice letnej, ktorá je hexaploidná a z múky ktorej sa pečie chlieb. Pšenica dvojzrnová zohrala významnú úlohu v neolitickej revolúcii, spolu s ostatnými domestikovanými rastlinami a zvieratami bola základom vzniku civilizácie západného typu. Prví farmári priniesli so sebou do Európy (na Slovensko pred 7 300 rokmi) okrem pšenice dvojzrnovej aj indoeurópske jazyky, ktorými hovoríme dnes. Predchodca odrody Zirnitra sa v neolite a aj v neskorších obdobiach pestoval v oblastiach dnešného Nemecka. Odroda Zirnitra je výsledkom aplikovaného výskumu v rámci projektov BIOFARM a CULTIGENS financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Odroda je vhodná najmä pre pestovanie v systéme ekologického farmárstva, vyznačuje sa vysokou adaptabilitou aj na horšie klimatické a pôdne podmienky.  Odroda dostala meno po mýtickom drakovi Zirnitrovi, ktorý podľa staroslovanskej mytológie je „splnomocnený kúzlami“ a je symbolom sily a odhodlania. Odroda Zirnitra je osinatá, neskoršia, vyššieho vzrastu, s priemernou až dobru odolnosť voči poliehaniu. Odroda sa vyznačuje dobrou odolnosťou proti plesňovým chorobám klasu, obsah dusíkatých látok v zrne je 15 %, je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a najmä do zemiakarskej oblasti, pričom nevyžaduje špeciálne pôdne a agrotechnické podmienky.

V roku 2017 na 44. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre bola odroda Zirnitra ocenená Zlatým kosákom.

Kontakt

doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.
Katedra genetiky PriF UK
miroslav.svecuniba.sk

Fotka

Psenica_dvojzrnova_PN_Zirnitra.jpg