Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

www.zsvs.sk

ponúka v akreditovanom skúšobnom laboratóriu, kde sa vykonávajú analýzy na základe schválených pracovných postupov

voľné pracovné miesta:

  • Chemik špeciálnych skúšok
  • Chemik pitnej vody

Jedná sa o pracovné miesta „chemik špeciálnych skúšok“ a „chemik pitnej vody“ v našom laboratóriu, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, kde sa vykonávajú analýzy pitných, odpadových vôd a kalov.

Podmienky na uchádzača:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
  • absolvovanie predmetov chémia (anorganická, organická, analytická, fyzikálna), biológia, mikrobiológia
  • samostatné analytické myslenie
  • dôslednosť v práci
  • flexibilita

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu svoj motivačný list, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na e-mailovú adresu: kristina.melusovazsvs.sk

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg]