Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

hľadá pre pozíciu systémového inžiniera pre ukladanie rádioaktívnych odpadov (RAO) na pracovisku v Mochovciach

Pracovná náplň:

  • Prevádzka a vedenie správy agendy počítačového systému RAP (Informačný a prezentačný systém pre sledovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na Slovensku),
  • Spracovanie štatistických prehľadov o uložených RAO,
  • Kontrola splnenia LaP (Limity a podmienky pre prevádzku) pre jednotlivé VBK (vlákno-betónové kontajnery) a schvaľovanie prepravy VBK v systéme ARSOZ.
  • Zabezpečenie správy databázy údajov monitorovania republikového úložiska RAO,
  • Kontrola dokumentácie systému manažérstva kvality.

Podmienky:

  • Kandidát by mal byť absolvent 2. stupňa VŠ chémia alebo fyzika, so znalosťou pre prácu s databázami údajov o RAO;
  • Práca je na úložisku pri Mochovciach (nie home office);
  • Vodičský preukaz je vítaný
  • Plat je v rozmedzí 1800-2000,- Euro brutto, ( plus trinásty plat a odmeny);
  • Stabilná dlhodobo istá práca,  5 dní dovolenky navyše.

Informácie pre záujemcov podá Dr. L. Éhn (ehn.laszlo@gmail.com).