Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Jana Brčeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9365
02/602 96 365
G-322

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9279
02/602 96 279
G-423

Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9355
02/602 96 355
G-327
E-mail: kucerova.gabriela@gmail.com kucerova9@uniba.sk

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9495
02/602 96 495
G-420

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9296

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9274
02/602 96 274
G-419

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9609
02/602 96 609
G-326

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9356
02/602 96 356
G-320

Peter Sečkár

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
+421 2 9014 9731
02/602 96 731
G8

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2084
02/602 96 356
G-320

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9277
02/602 96 277
G-426

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9295
02/602 96 295
G-318

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9270
02/602 96 270
G-422

Renáta Vongrejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
technik, i. n.
+421 2 9014 9276
02/602 96 276
G-425