Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Pozvánka prednášku v CVTI 27. mája 2021 o 17:00 hod.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

Ďalšie informácie nájdete na: CVTI SR > POZVÁNKA│Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Tešíme sa na Vašu účasť.