Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. RNDr. Roman Aubrecht Dr.

Katedra geológie a paleontológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9543
02/602 96 543
G-221

RNDr. Eva Halásová PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9369
02/602 96 369
G-215

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2080
02/602 96 542
G-217

doc. RNDr. Jozef Hók CSc.

Katedra geológie a paleontológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9211
02/602 96 211
G-219

Mgr. Matúš Hyžný PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9591
02/602 96 591
G-345

Mgr. Michal Jamrich PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2134

Mgr. Peter Joniak PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9215
02/602 96 215
G-228

Mgr. Štefan Józsa PhD.

Katedra geológie a paleontológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2009
02/629 05 41
G-220

RNDr. Zdenka Keblovská

Katedra geológie a paleontológie,
technik, i. n.
+421 2 9014 9520
02/602 96 520
G-208

prof. RNDr. Michal Kováč DrSc.

Katedra geológie a paleontológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9555
02/602 96 555
G-226
[1] 2 3