Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

RNDr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (3.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

MSc. Melike Bilgin

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL, denný)

M.Sc. Isaac Bonilla Salomón

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL, denný)

Mgr. Tamás Csibri

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (3.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 542
Miestnosť
G-217
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 211
Miestnosť
G-219
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 591
Miestnosť
G-345
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Jamrich, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Joniak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 215
Miestnosť
G-228
Publikačná činnosť