Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tamás Csibri

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Halásová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 369
Miestnosť
G-215
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 542
Miestnosť
G-217
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 211
Miestnosť
G-219
Publikačná činnosť

Mikuláš Hronkovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
Telefón
02/602 96 318
Miestnosť
G-27

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 369
Miestnosť
G-215
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Jamrich, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Joniak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 493
Miestnosť
G-216
Publikačná činnosť