Výstava Tatranský dinosaurus očami detí

Výstavu si môžete pozrieť v priestore respíria

Máj 2021

Výstava vznikla v nadväznosti na projekt 037UK-4/2019 „Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“. Katedra geológie a paleontológie v spolupráci s celou geologickou sekciou týmto zaujímavým spôsobom zvyšuje povedomie o geovedách a o geológii. Počas trvania projektu sa na základe pozvánok od žiakov základných škôl vypravia naši odborníci na tieto školy a diskutujú o geológii okolia priamo s deťmi. Organizujú sa exkurzie priamo do terénu a konzultujú prípravu „sprievodcu“ na pozvanú, alebo na novú lokalitu, vybratú počas diskusií. Nie všetci žiaci však majú možnosti navštíviť vzdialenejšie miesta. Napríklad počas pandémie museli viaceré diskusie ostať vo virtuálnom priestore.

Výstava Tatranský dinosaurus očami detí predstavuje výsledok on-line konzultácií a práce pani učiteľky Andrei Papp so žiakmi prvého stupňa Základnej školy s vyučovacím jazykom Maďarským (Alápiskola) v Moldave nad Bodvou.

„Počas raných druhohôr vznikali horniny, ktoré dnes tvoria súčasť štítov Vysokých Tatier, ďaleko od ich dnešnej pozície, klíma bola teplá a reliéf bol plochý. Dinosauri boli bohato zastúpenou faunou a na brehoch vodných plôch sa prechádzali viaceré druhy, po ktorých ostávali v mäkkom podklade hlboké stopy. Dnes máme na území Vysokých Tatier miesta, kde nachádzame zachované stopy týchto vládcov druhohôr. Do dnešnej pozície museli tieto horniny aj so stopami „docestovať“ na tektonických platniach a ešte aj pod tlakom iných tektonických platní museli vytvoriť súčasné vysoké pohorie. Aby sme mohli tieto stopy dinosaurov uvidieť, kilometre mladších hornín musela sila prírody rozdrobiť a odniesť a šťastné oko geológa muselo stopy odhaliť  “ Podľa ich stôp a umeleckých rekonštrukcií rôznych dinosaurov si žiaci predstavili, ako mohli vyzerať a ako vyjadriť „skleníkový“ typ klímy. Výsledok spolupráce si môžete pozrieť prostredníctvom našej výstavy aj na webovej stránke projektu.

http://kega.paleolocalities.com/