Nový objav na katedre Geológie a paleontológie

Na katedre Geológie a paleontológie PriF UK sa podaril, zaujímavý objav. Spolu s tímom vedcov zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Maďarska, preskúmali bližšie vývoj a životné prostredie tajuplného tvora, ktorý nesie príznačný názov Vampyroid (Vampyroteuthis infernalis) alebo aj ľudovo "vampíria chobotnica".

Výskum bol publikovaný v prestížnom časopise Communications Biology.

Vampyromorpha je rad hlavonožcov, ktorý obsahuje iba jediný známy súčasný druh Vampyroteuthis infernalis, ktorý bol objavený expedíciou Valdivia, v rokoch 1898-1899. Tento zaujímavý hlavonožec žijúci v extrémnych hĺbkach používa bioluminiscenciu a má veľmi zvláštny metabolizmus kyslíka, aby prežil v podmienkach s jeho minimálnym obsahom. Fyzicky trochu pripomína chobotnice, ale osem ramien je spojených koženým vakom. Poznáme mnoho ich fosílnych morfologicky podobných predkov, avšak až do nedávna boli známe iba z obdobia ranej kriedy (cca 120 mil. rokov, obdobie kriedy trvalo 144,5 – 65,5 mil. rokov). Spolu s tímom spolupracovníkov z Karlovej univerzity v Prahe, Slovenskej Akadémie Vied, Geologického ústavu Nemecka a Maďarského národného múzea sa nám podarilo poodhaliť tajomstvo ich vývoja – medzistupeň, ako sa od plytkých, epikontinentálnych morí v druhohorách dostali vampyromorfy do dnešných hlbokých bezkyslíkových vôd. Prvý krát sa nám podarilo opísať životné prostredie vampyromorfa zo záveru starších treťohôr, z oligocénu (33-23 mil. rokov). Mikropaleontologické, paleoekologické a geochemické analýzy ukazujú, že Necroteuthis hungarica obýval hlbokomorské prostredie s prídnovou anoxiou a vysokou primárnou produktivitou vôd Centrálnej Paratetýdy. Takto sa „upírie chobotnice“ adaptovali na vody s nízkym obsahom kyslíka a obývali ich minimálne už od oligocénu. K takejto špecializácii boli prinútené zmenou životných podmienok, vznikom zón kyslíkového minima (OMZ) počas neskorej kriedy, alebo v raných treťohorách.