Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Textbooks

1. AUBRECHT, R., BIZUBOVÁ, M., HANTABÁLOVÁ, I., PIVKO, D., UHEREKOVÁ, M. & ZÁGORŠEK, K., 1998: Textbook of natural sciences for 8th class of elementary schools. Publ. SPN (Bratislava), ISBN 80-08-02469-0, 80-08-03093-3, 80-08-02496-8, 80-89003-98-2, 80-8091-039-1, 978-80-8091-139-3, 1-157 (4 Slovak and 2 Hungarian editions). PDF

2. HÓK, J., KAHAN, Š. & AUBRECHT, R., 2001: Geology of Slovakia. Publ. Comenius University (Bratislava), ISBN 80-223-1592-3, 1-47 (in Slovak). PDF

3. AUBRECHT, R., HALOUZKA, R., KOVÁČ, M., KREJČÍ, O., KRONOME, B., NAGYMAROSY, A., PLAŠIENKA, D., PŘICHYSTAL, A. & WAGREICH, M. (KOVÁČ, M. & PLAŠIENKA, D., eds.) 2002: Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Publ. Comenius University (Bratislava), ISBN 80-223-1700-4, 1-84. Slovak version: ISBN 80-223-1578-8, 1-85. PDF