Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Personal information

Born: May 17, 1967 in Bratislava, Slovakia

Elementary school: 1973-1981

High school (gymnasium): 1981-1985

University: 1985-1990 - Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Family:   wife: Renata,  children: Monika (1996), Marek (2002)

Home address: Cyrilometodská 28, SK-940 69 Nové Zámky, Slovakia