Spektrum vedy

"Späť k prípadu: Klimatické zmeny"

11. diel cyklu televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, spoločného popularizačného projektu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej televízie 

Odborný garant tohto dielu: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Premiéra: STV2 28. 11. 2011

Video (ak sa Vám nezobrazuje v okne nižšie)

Účinkujú aj členovia katedry:

Milan Trizna – hydrológ, ale aj ako dekan fakulty

    01:15 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave skúma klimatické zmeny

    07:19 Mení sa kolobeh vody v prírode

    26:10 Záver – apel na význam a potrebu poznania prírodných procesov

Miloš Stankoviansky – geomorfológ zameraný na výskum urýchlenej vodnej erózie pôdy, bleskové povodne a pod.

    14:58 Čím nás môže erózia prekvapiť