Ľudia – funkcie, služby...

Vedúci RNDr. Igor Matečný, PhD.
Zástupca vedúceho RNDr. Marián Jenčo, PhD.
Tajomníčka RNDr. Zora Machová
Sekretariát, technická podpora Jozef Zaťko
AIS-koordinátor I. (okrem modulu VSES057 Evidencia záverečných prác) RNDr. Igor Matečný, PhD.
AIS-koordinátor II. (len modul VSES057 Evidencia záverečných prác) RNDr. Zora Machová
Koordinátor mobility Erasmus+ >>> doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
Archívy a knižnica katedry >>> RNDr. Zora Machová
Rigorózne konanie (RNDr.) doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.