Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 388
Miestnosť
CH1-B1-10
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 625
Miestnosť
CH1-B1-11
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Škamlová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 389
Miestnosť
CH1-B1-8
Publikačná činnosť

RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 239
Miestnosť
B1-310
Publikačná činnosť