Vypísané témy dizertačných prác 2020/21

Pre študentov PhD. štúdia so začiatkom od septembra 2020 ponúka naša katedra nasledovné témy dizertačných prác (zoznam zatiaľ nie je úplný a priebežne sa dopĺňa):

Študijný odbor Fyzikálna chémia


Študijný odbor Teoretická a počítačová chémia

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o ponúkaných témach neváhajte kontaktovať uvedených školiteľov alebo našu katedru, radi Vám povieme viac.