Článok v časopise Naša univerzita

Výskumná stanica PriF UK v Šúre pri Sv. Jure

Zdroj: Časopis Naša univerzita, marec/apríl 2023 [.pdf]

V areáli výskumnej stanice Prírodovedeckej fakulty UK v Šúre pri Sv. Jure pribudlo päť čistokrvných kobýl norika muránskeho. Prírodovedecká fakulta UK s podporou Nadácie princa Alberta z Monaka ich bude využívať v projekte zameranom na hipoterapiu, podporu environmentálneho vzdelávania a návrat k tradičnému využívaniu krajiny. „Táto aktivita je podnetom pre spoluprácu a spoločné projekty prírodovedcov (biologické a environmentálne aspekty), lekárov (hipoterapia) či pedagógov (špeciálna pedagogika). Naším zámerom je prepojiť čoraz konzumnejšie zameraný svet ľudí so svetom zvierat, ktorý poskytuje návrat k pôvodným kvalitám a hodnotám,“ hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor. Norik muránsky je vzácne originálne slovenské plemeno koňa, vyšľachtené na prácu s drevom v horských podmienkach. Tieto pokojné a trpezlivé kone sú veľmi vhodné na hipoterapiu. Spásaním budú tiež napomáhať zachovaniu vzácnej biodiverzity jedinečnej prírodnej lokality Šúr. 

Foto: Tomáš Madeja  [.jpg]  [.pdf