Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň fascinácie rastlinami

Fascinovaní svetom rastlín na Prírodovedeckej fakulte

 

V Prírodovednom múzeu je od 17. 5. 2019 do 15. 6. 2019 unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Pre viac info klikajte na link:

https://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=fascinacia-rastlinami-2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBZHg7OQHWo

 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/den-fascinacie-rastlinami-rastliny-mozu-pomoct-s-ocistenim-toxickych-uzemi

 

http://www.quark.sk/nova-nadej-pre-kontaminovane-uzemia/