Pokyny pre štátnicové komisie

Inštruktážne video MS Teams - Príprava pre online štátnice (1 hodina 9 minút)

Metodické usmernenie ku štátnym záverečným skúškam 2021 [.pdf

Linku pre prístup verejnosti vytvoríte podľa inštruktážneho videa „Príprava na online štátnice“. Excelovský súbor s linkami na online štátne skúšky a obhajoby bude zverejnený na webe fakulty čím bude umožnená aj účasť pre verejnosť.

Údaje o štátniciach zadávajte do excelovského súboru, ktorý sa nachádza v MS Teams

     Team: Prif_zamestnanci

     Kanál: Studium Bc Mgr

     Horné menu: Súbory (Files)

     Súbor: 2021-statne-skusky-online.xlsx

     Open -> Open in browser

Linka na excelovský súbor (pre zamestnancov) na editáciu

Presuňte sa dolu - hore v políčkach.
Zmeňte (doplňte) údaje v políčku.
Presuňte sa na ďalšie políčko. Zmenené políčko sa automaticky uloží.
Nie je potrebné ukladať excelovský súbor.
Môžete odísť (ukončiť prácu s excelovskou tabuľkou bez ukladania).
Znovu si otvorte excelovsky súbor (online) a skontrolujte, či tam sú zmeny, ktoré ste urobili.

Ďakujem.

Ildiko Takácsová
správca webu PriF UK
ildiko.takacsovauniba.sk
Oddelenie informačných technológií