Online obhajoby 2021

9. decembra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyziológia rastlín
Mgr. Borisa BOKORA, PhD.,
pracovníka Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

9. decembra 2021 o 9,30 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyziológia rastlín
Mgr. Renáty ŠVUBOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

3. decembra 2021 o 10,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyziológia rastlín
Mgr. Viktora DEMKA, PhD.,
pracovníka Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

2. decembra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyziológia rastlín
Mgr. Michala MARTINKU, PhD.,
pracovníka Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

2. decembra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
RNDr. Andreja DUDÁŠA, PhD.,
pracovníka Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

1. decembra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
Mgr. Andrey ŠOLTÝSOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

1. decembra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
Mgr. Andreja FICEKA, PhD.,
pracovníka Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

26. novembra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania organická chémia
RNDr. Márie VILKOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Linka

10. novembra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
RNDr. Tomáša SZEMESA, PhD.,
pracovníka Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

10. novembra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
RNDr. Jána KRAHULCA, PhD.,
pracovníka Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

25. októbra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania jadrová chémia
RNDr. Oľgy ROSSKOPFOVEJ, PhD.
pracovníčky Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

22. októbra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania jadrová chémia
RNDr. Dušana GALANDU, PhD.,
pracovníka Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

21. októbra 2021 o 11,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania aplikovaná geofyzika
RNDr. Rolanda KARCOLA, PhD.,
pracovníka Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

20. októbra 2021 o 11,00 hod.

habilitačná  prednáška z odboru habilitačného konania petrológia
RNDr. Jany FRIDRICHOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

5. októbra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania geológia
RNDr. Michala ŠUJANA, PhD.,
pracovníka Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

5. októbra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania mikrobiológia
RNDr. Kataríny ŠOLTYS, PhD.
pracovníčky Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

9. septembra 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania analytická chémia
RNDr. Róberta BODORA, PhD.
pracovníka Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

9. septembra 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania analytická chémia
RNDr. Róberta GÓRU, PhD.
pracovníka Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

8. septembra 2021 o 10,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania geológia
Mgr. Matúša HYŽNÉHO, PhD.
pracovníka Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

29. júna 2021 o 9,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyzikálna chémia
RNDr. Moniky JERIGOVEJ, PhD.
pracovníčky Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

18. júna 2021 o 9,00 hod.

inauguračná  prednáška
z odboru inauguračného konania analytická chémia
doc. RNDr. Mariána MASÁRA, PhD.
pracovníka Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

3. júna 2021 o 10,00 hod.

inauguračná  prednáška
z odboru inauguračného konania molekulárna biológia
doc. RNDr. Hany DRAHOVSKEJ, PhD.
pracovníčky Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

1. júna 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyzická geografia a geoekológia
RNDr. Igora MATEČNÉHO, PhD.
pracovníka Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

27. mája 2021 o 13,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania fyziológia živočíchov
Mgr. Ľuboša MOLČANA, PhD.
pracovníka Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

6. mája 2021 o 10,00 hod.

obhajoba doktorskej dizertačnej práce
z odboru 010403 biochémia
RNDr. Petra GRIAČA, CSc.
pracovníka Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV,  Bratislava.
Linka

5. mája 2021 o 10,00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania molekulárna biológia
RNDr. Barbory VLKOVEJ, PhD.
pracovníčky Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Linka

14. apríla 2021 o 11,00 hod.

habilitačná prednáška
z odboru habilitačného konania analytická chémia
RNDr. Andrey VOJS STAŇOVEJ, PhD.
pracovníčky Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

2. marca 2021 o 14,00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
z odboru habilitačného konania geografia 
Mgr. Ladislava NOVOTNÉHO, PhD.
pracovníka Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Linka

26. februára 2021 o 9,00 hod.

inauguračná  prednáška 
z odboru inauguračného konania ložisková geológia 
doc. Mgr. Petra KODĚRU, PhD. 
pracovníka Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (predtým Katedra ložiskovej geológie).
Linka

11. februára 2021 o 14,00 hod. 

inauguračná  prednáška 
z odboru inauguračného konania biochémia 
doc. RNDr. Antona HORVÁTHA, CSc., 
pracovníka Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 
Linka

11. februára 2021 o 10,00 hod. 

inauguračná  prednáška 
z odboru inauguračného konania biochémia  
doc. RNDr. Kataríny MIKUŠOVEJ, DrSc., 
pracovníčky Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka

28. januára 2021 o 13,00 hod. 

sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, 
uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
z odboru habilitačného konania humánna geografia 
RNDr. Branislava ŠPROCHU, PhD.
pracovníka Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 
Linka

27. januára 2021 o 11,00 hod.

sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, 
uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
z odboru habilitačného konania zoológia 
RNDr. Andreja MOCKA, PhD. 
pracovníka Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
Linka

22. januára 2021 o 11,00 hod.

obhajoba doktorandskej dizertačnej práce
v študijnom programe fyziológia živočíchov
v študijnom odbore biológia
22. januára 2020 (piatok) o 11:00 h.
Uchádzač:  Mgr. Peter Karailiev
Názov práce : Netradičné biomarkery stresovej reakcie
Linka

20. januára 2021 o 10,00 hod. 

sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina,
uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
z odboru habilitačného konania anorganická chémia 
RNDr. Erika RAKOVSKÉHO, PhD. 
pracovníka Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Linka