Medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ na PriF UK

Mapa mobilít Erasmus+

Pre ľahšiu orientáciu sme pre Vás pripravili interaktívnu mapu všetkých našich platných zmlúv pre programovacie obdobie 2014-2021, ktoré boli uzavreté s našimi partnerskými univerzitami v zahraničí.

Pre zobrazenie klikni na mapa mobilít Erasmus+