Kurz slovenčiny pre zahraničných študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium)

Intenzívny kurz slovenčiny pre zahraničných študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) 

akademický rok 2019/2020

Kurz ponúka jazykovú prípravu na vysokú školu pre zahraničných študentov   

1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium).  

Trvanie kurzu: 4.09. – 20.09.2019, 3x45 min. denne (39 vyučovacích hodín)

Úroveň: A1-A2 (začiatočníci)

Cieľ prípravy: Získať základnú schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku, rozvíjať a prehĺbiť získané jazykové kompetencie s cieľom pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku podľa spoločného európskeho referenčného rámca.  

Vyučovací jazyk: slovenčina

Učebnica: Krížom krážom A1 + Cvičebnica A1+A2

Poplatok za kurz: 90 eur

Miesto konania: G-203, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

Vyučujúci: Mgr. Karin Rózsová Wolfová, Katedra jazykov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

Kontakt: karin.rozsovauniba.sk

Leták v slovenčine 

[.jpg]  [.docx]  [.pdf]

Intensive course of Slovak for foreign students

[.jpg]  [.docx]  [.pdf]

Интенсивный курс словацкого языка для иностранных студентов

[.jpg]  [.docx]  [.pdf]