Malí výskumníci v IIUM na Prírodovedeckej fakulte UK v Inkubátore inovatívnych učiteľov

Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft

https://fns.uniba.sk/iium/

Propagácia a motivácia žiakov pre štúdium prírodných vied má veľký zmysel práve cez experimenty. Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky vo svojej výskumnej činnosti je zameraná na inovácie vo vzdelávaní  orientované na bádateľské metódy vzdelávania v prírodných vedách. V Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft máme cez projekty KEGA a VEGA mobilnú digitálnu techniku a bezdrôtové meracie zariadenia a dokonca úplne nové originálne dve bezdrôtové senzory pre chemické experimenty, ktoré sú zatiaľ jediné na Slovensku u nás na fakulte.

V týždni 10.-14.02.2020 sme realizovali v spolupráci so Spojenou školou Tilgnerova v Bratislave (naša fakultná škola) 3 bádateľské cvičenia, na ktorých sa zúčastnili 4 učitelia a 73 žiakov (7. a 9. ročníka).

Témy bádateľských cvičení: Vieme čo pijeme?,  Kvalita mlieka a jeho falšovanie, Čo majú spoločné dýchanie a kvasenie?

Foto dokumentácia

V Bratislave 19.2.2020

Beáta Brestenská
beata.brestenskauniba.sk
IIUM - Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft
https://fns.uniba.sk/iium/