2017/04/05 Diskusné fórum Kľúčové momenty v dejinách islamu

Kedy: 5. apríla 2017 o 16:00 hod. Kde: v Prezentačnom centre PriF UK AMOS Organizátori: Katedry antropológie, genetiky a biochémie v spolupráci s občianskym združením Natura


05. 04. 2017 16.00 hod.
Od: prof. Ľubomír Tomáška

Katedra antropológie,  

katedra genetiky,

katedra biochémie,

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú na 11. diskusné fórum v rámci kultúrnych občasníkov:

doc. Mgr. Attila Kovacs, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky
Filozofická fakulta UK

Kľúčové momenty v dejinách islamu

Kedy: 5. apríla 2017 o 16:00 hod.

Kde: v Prezentačnom centre PriF UK AMOS.

Pozvánku s bližšími informáciami nájdete na linke:

http://www.biocenter.sk/culture_files/Attila_Kovacs_20170405.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskafns.uniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Viac o kultúrnych občasníkoch:

http://www.biocenter.sk/culture.html